November 11, 2016

 שיחה שלנו על על ענף המסעדות והברים עם רותם שטרקמן במוסף דה מרקר - פורסם ב11.11.2016

לקריאה: 

http://www.themarker.com/markerweek/1.3119208

מתן חוזה זיכיון הינו אחד האמצעים המאפשרים לחברה להתרחב לסניפים נוספים וזאת בהשקעה וסיכון מינימלי של בעליה.

תמצית עסקת הזכיינות היא בכך שהחברה המזכה מביאה מצידה את הקונספט העסקי, המוניטין, ניהול התקשורת השיווקית, נהלי העבודה והחוזים המיטיבים עם הספקים ואילו הזכיין מקבל את כל א...

Please reload

חיפוש באתר
להישאר מעודכן
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon