• Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

בעלי עסקים רבים רואים בהוצאה על משרד רואי חשבון עניין הכרחי שנדרש לצורך דיווח לרשויות המס ולא כעניין שהם היו בוחרים בו מרצונם החופשי לו הייתה להם האפשרות. 

הסיבה לכך היא שרוב משרדי רואי החשבון הפועלים היום בגזרת העסקים הקטנים והבינוניים רואים בעצמם כמתווך בין נישום לרשויות מס...

Please reload

חיפוש באתר
להישאר מעודכן
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
Please reload