December 23, 2017

אין ספק שהנושא החם בטורים הכלכליים בימינו הוא נושא המטבעות הקריפטוגרפיים ותופעת ה- ICOs

לאור פופולריות ההשקעה במטבעות אלו עולים 2 שאלות הקשורות למועד מימוש ההשקעה: 

1. משוכת הבנקים בהקשר להבטי הלבנת הון

2. שאלת החבות כלפי רשויות המס

הבנקים כשומרי הסף

המטבעות הקריפטוגרפים מסווגים...

Please reload

חיפוש באתר
להישאר מעודכן
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon