• Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

February 17, 2019

בחברות גדולות מחלקת כספים הינה הלב הפועם של החברה. מחלקה זו אחראית לתמחור המוצרים באופן הרווחי ביותר, מדידת ביצועי החברה מידי חודש, מעקב אחר חשבון הבנק, הפקת תשלומים לספקים, טיפול באשראי, בדיקת חיובי הספקים, גביה ועוד.

חברה רצינית לא תעלה בדעתה להתנהל ללא סמנכ"ל כספים וצוות ה...

October 10, 2016

היי חברים אחת התופעות הנפוצות אצל בעלי עסקים וחברות זה שמצד אחד הם משלמים לרואה חשבון ומצד שני ברגע האמת - לא עומד לידם אף אחד לתת יעוץ והכוונה ובעל העסק נשאר

October 5, 2016

זאת הייתה השנה שלנו. ברכת השנה החדשה מוקדשת לכל העמלות והעמלים המפתחים את עסקיהם בכל יום. מאחלים שהשנה הנכנסת תהיה מוצלחת, ומשגשגת ושנמשיך לעשות ולהגשים מתוך הנ

אולההאחרי שבועיים פלוס של אריזה פריקה וסידור אני גאה להציג בפניכם את המשרדים החדשים שלTheBookeepersרואי חשבון בכתובתנו החדשה קלישר 42 ת"א (צמוד לכלבו שלום ולבני

Please reload

חיפוש באתר
להישאר מעודכן
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
Please reload