מתן חוזה זיכיון הינו אחד האמצעים המאפשרים לחברה להתרחב לסניפים נוספים וזאת בהשקעה וסיכון מינימלי של בעליה.

תמצית עסקת הזכיינות היא בכך שהחברה המזכה מביאה מצידה את הקונספט העסקי, המוניטין, ניהול התקשורת השיווקית, נהלי העבודה והחוזים המיטיבים עם הספקים ואילו הזכיין מקבל את כל א...

זכיינות הינה שם למערכת יחסים עסקית ארוכת טווח בין שתי חברות, כאשר החברה המזכה הינה לרוב גדולה ובעלת יתרון עסקי והזכיין הפוטנציאלי הינו לרוב עוסק קטן יותר ואנונימי.

הסכם הזיכיון הינו חוזה המסדיר את היחסים המסחריים בין שני הצדדים.  החברה המזכה מעניקה רישיון לזכיין לבצע שימושים...

Please reload

חיפוש באתר
להישאר מעודכן
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon