top of page
AIRBNB סוגיות מיסוי בהשכרות לטווח קצר

AIRBNB סוגיות מיסוי בהשכרות לטווח קצר

 

 • ?AIRBNB אילו מיסים חלים על השכרת דירה דרך

  בשנים האחרונות עם ההתפתחות הטכנולוגית ומגמות ה"שרינג אקונומי" מתפתחת יותר ויותר צורת מסחר בין אנשים פרטיים אשר עוסקים בשיווק, מכירה והחלפת נכסים דרך אתרי מסחר באינטרנט. אולם בעוד במסחר דרך עסקים וחברות כללי המס ברורים במסחר בין אנשים פרטיים ישנה לפעמים חוסר בהירות בעניין חבויות המס ואופן הדיווח.

  ראשית יש להבהיר כי כל הפקת הכנסה על ידי תושב ישראל חייבת בדיווח לרשות המיסים, בין אם יש לו תיק עוסק ובין אם מדובר בשכיר או אדם שלא עובד.

  במאמר זה נעסוק בעניין חבויות המס והדיווח שחלות על השכרת דירה לתושבי ישראל ולתיירים דרך אתר תיווך כדוגמת AIRBNB.

   

  המס החל על השכרת דירה למגורים

   

  כאמור לעיל הכנסה מהשכרת דירה לתושב ישראל או לתושב חו"ל חייבת בדיווח.

  בהשכרת דירת מגורים בישראל ישנם 3 מסלולי מיסוי: פטור מתשלום מס עד הכנסה משכירות עד גובה של 5,010 ש"ח לחודש, מעל סכום זה מס בגובה 10% על ההכנסה ללא ניכוי הוצאות או תשלום מס לפי מדרגות המס על ההכנסה משכירות בניכוי כל ההוצאות שהוצאו לצורך יצור הכנסה זו.

   

  המס החל על השכרת נכס מסחרי בישראל

   

  בהשכרת נכס מסחרי (שמיועד להפקת הכנסה בידי השוכר) יש לשלם מס הכנסה על ההכנסה החייבת (הכנסות שכירות בניכוי הוצאות שנוצרו לבעל הנכס) וכן יש לשלם בנוסף דמי ביטוח לאומי ולפתוח תיק במע"מ או לחלופין לדווח למע"מ דרך הוצאת חשבונית עצמית ע"י השוכר.

   

  מכאן נשאלת השאלה מה דינה של דירה המושכרת לתיירים ע"י אתרים כמו AIRBNB? האם מדובר בדירה המיועדת למגורים ומכאן ההכנסות משכירות פטורות עד גובה 5,010 ש"ח או שמא מדובר בהכנסה מסחרית החייבת במס מהשקל הראשון?

   

  מס הכנסה (מגובה בפסיקה משפטית) אינו רואה בהשכרת דירה לתקופות קצרות לתיירים כהכנסה מהשכרת דירה למגורים ולכן אין על הכנסה זו פטור עד גובה 5,010 ש"ח לחודש אלא הכנסה זו חייבת במס מהשקל הראשון

  על מנת לקבוע את מסלול ההמס ( לפי מדרגות מס הכנסה וקיזוז נקודות זיכוי או מס המתחיל מ31% מהשקל הראשון) יש לאבחן ראשית כל את מהות ההכנסה - הכנסה פאסיבית משכירות (31% ומעלה) או הכנסה מעסק (לפי מדרגות המס ושימוש בנקודות זיכוי אישיות).

  אבחנת ההכנסה נעשית באמצעות מבחנים שונים אשר במענה עליהם ניתן לקבוע את סוג ההכנסה. המבחנים הם: מבחן המיומנות והבקיאות, מבחן הארגון, מבחן התדירות וההמשכיות, ומבחן המימון.

  המשמעות היא שככל שמדובר בפעילות תכופה, בשימוש בפרסום ושיווק, בהשקעה ותחזוק מתמשכים, קיום של מערכי גביה ואמצעי תשלום וכדומה כך ההשכרה נחשבת כהכנסה מעסק ולא כהכנסה משכירות פאסיבית (אשר עליה חל מס גבוה יותר).

   

  לסיכום

  השכרת דירה לתקופות קצרות חייבת בדיווח ותשלום מס ולא חל עליה פטור על השכרת דירה למגורים.

  לעניין סיווג ההכנסה רוב הדירות נוטות לעמוד בפרמטרים של הכנסה מעסק וקצתם כהכנסות פאסיביות. על הכנסות אלו יש לשלם מס הכנסה לפי מדרגות המס החלים על עצמאים וכן תשלומי ביטוח לאומי. ככל שהדירות מושכרות ליחידים יש לפתוח גם תיק במע"מ (אומנם על הכנסה מהשכרה לתיירים יש שיעור מע"מ 0 אולם ניתן להזדכות על מע"מ בגין ההוצאות).

   

   

  מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מחליף יעוץ מקצועי לגופו של עניין.

   

  ליצירת קשר לצורך התייעצות עם משרדנו ניתן לפנות כאן או לחייג 03-5516407

bottom of page