top of page

עדכונים בעניין פיקדון למעסיקי עובדים זרים 06.2017


ענף המסעדנות המזון והמשקאות מתבסס באופן מהותי על העסקת פליטים לרוב מאריתראה וסודן (המכונים בלשון החוק "מסתננים") המועסקים לרוב בתפקידי מטבח וניקיון. נכון למאי 2017 מצויים בישראל כ50 אלף איש המוגדרים ע"י מדינת ישראל כמסתננים ("מי שאינו תושב...שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים").


כחלק ממאבק ממשלת ישראל בפליטים אלו ורצון לזרז ולעודד את יציאתם מישראל נכנס לתוקפו החל מ01.05.2017 התיקון חקיקה לחוק עובדים זרים התשנ"א. להלן עיקרי התיקון:


על מי חל החוק?

החוק מתייחס לכל מעסיק של פליט המוגדר על ידי מדינת ישראל מסתנן (לרוב עובדים מאריתראה וסודן).


מה עיקרי החוק?

כל מעסיק ידרש להפקיד מידי חודש פיקדון כספי של 36% מגובה שכר היסוד של העובד לפי האופן הבא:


חלק המעסיק - 16% משכר היסוד בלבד. אין חובה להפריש בגין שעות נוספות ונסיעות.


חלק העובד - 20% משכר היסוד. ינוכה מהנטו של העובד.


נא לשים לב: הפרשות אלו מחליפות את כל ההפרשות הסוציאליות הקשורות לפנסיה ופיצויים אולם לא מחליפות את ביטוח הבריאות הנדרש לעובד.

כמו כן הפקדת הפיקדון אינה מהווה אישור לחוקיות העסקת העובד ולא מהווה הגנה בסעיף זה.


היכן יופקד הכסף?

הפיקדון יופקד בחשבון מיוחד ויעודי בבנק מזרחי שיפתח על שמו של העובד. הפקדת הכסף והדיווח יעשה באופן מקוון על ידי משרדנו כשרות ללקוחות המשרד.


כיצד ומתי ישולם הפיקדון לעובד?

הפיקדון יפתח וישולם לעובד במלואו בתוספת רווחים ובניכוי עמלות ומס הכנסה במועד בו יעזוב את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית.

האם התיקון לחקיקה הוא טוב או רע?

כמשרד המייצג ונותן שירות לעשרות רבות של מסעדות, בתי קפה, ברים, ורשתות מזכות אנו מייצרים על ההחלטה שעלולה להביא לעלויות רבות ונוספות בענף הסובל ממצוקת עובדים, תנודתיות ורווחיות נמוכה. יחד עם זאת כדאי להסביר לעובדים כי הניכויים מהם משולמים לחשבון יעודי על שמם האישי כפיקדון זמין למשיכה וכי זכותם ואף יתאפשר זאת באופן פשוט לבדוק מעת לעת את היתרות שהופרשו עבורם.


ההבט הפרקטי החשוב ביותר בעקבות התיקון הוא לשים לב ל2 נקודות קריטיות:


1. התיקון מעלה מהותית את עלויות המעביד על העסקת עובדים. יש לדאוג לניתוח מקדים של עלויות העבודה העדכניות ולהיערך לשינוי הרווחיות ע"י בדיקת שעות העבודה הנצרכות ושילוב עובדים אלטרנטיביים לאותם המשימות.


2. במקומות עבודה בהם סוכם תשלום נטו לעובדים יש לשנות בעקבות התיקון את צורת ההסכם עם העובדים לתשלום ברוטו. אחרת גם חלק הפיקדון של העובד יחול על המעביד ועלויות ההעסקה של המעסיק תקפוצנה מ12.5% ל36%מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מחליף יעוץ מקצועי לגופו של עניין.

ליצירת קשר לצורך התייעצות עם משרדנו בסוגיות מיסוי של עובדים זרים ופליטים ניתן לפנות כאן או בטלפון 03-5516407

פוסטים אחרונים
ארכיון
עקבו אחרנו
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Basic Square
bottom of page