top of page

סוגיות מע"מ בעסקאות דרופשיפינג כשהלקוח תושב ישראל


ברוב עסקאות הדרופשיפינג בהם העוסק ישראלי הן הספק שממנו מזמינים את הסחורה ללקוח והן הלקוח שניהם תושבי חוץ והעסקה מתבצעת לרוב דרך אתר אינטרנט מתווך. אך מה קורה בהיבט המע"מ כאשר העוסק ישראלי והלקוח הסופי ישראלי ורק הספק ממנו מוזמנת הסחורה הינו תושב חוץ ובכך נוצר בעצם מצב בו תושב ישראל מזמין סחורה מספק זר ושולח אותה לתושב ישראל אחר

ננתח את העניין:

1. לפי סעיף 2 לחוק מע"מ החבות במע"מ נוצרת על עסקה בישראל (מכירת מוצרים או שירותים) או על יבוא טובין לישראל

2. לפי סעיף 14 לחוק מע"מ עסקה מתרחשת בישראל כאשר הנכס היה בישראל בעת מסירתו לקונה.

3. בעסקאות דרופשיפינג כאשר הלקוח ישראלי ובעל החנות (הוירטואלית) הינו ישראלי גם אם הספק הינו תושב חוץ עמדת רשויות מע"מ היא שמדובר בעסקה המתרחשת בישראל ולפיכך חייבת במע"מ

4. נכון להיום נוצר מצב שלמרות שהעסקאות חייבות במע"מ בפועל רשויות מע"מ לא פותחות תיקים לעוסקים בעסקאות דרופשיפינג ובמקרים אחרים גם כאשר יש תיק אין אישור לניכוי מע"מ תשומות ובכך נוצר מצב שלמרות שהעסקה מחוייבת במע"מ על ההכנסות אין אפשרות לקזז מע"מ על ההוצאות. בעניין זה אמורה הרשות לפרסם בתקופה הקרובה את עמדתה בסוגיה זו ובסוגיות משיקות לעסקאות דומות ובו יינתן פתרון לסוגיית מחיר העסקה או לאופן ניכוי מס התשומות בידי החנות הישראלית. ואנו נשלח עדכונים ללקוחותינו בנושא זה.

5.במקרים בהם המוכר הינו ישראלי והלקוח וגם הספק הינם תושבי חוץ אין מדובר בעסקה בישראל ולכן על עסקאות אלו אין מע"מ.


6. בעלי תיקי עוסק פטור לא גופים מע"מ ולא מקזזים מע"מ גם בעסקאות אשר חייבות במע"מ בידי עוסקים מורשים וחברות.

ליעוץ נוסף ניתן לפנות למשרדנו כאן או בטלפון 03-5516407

פוסטים אחרונים
ארכיון
עקבו אחרנו
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Basic Square
bottom of page