top of page

מיסוי מסחר במטבעות וירטואלים תשובות לשאלות - כתבה שניה


נושא המיסוי והמסחר של מטבעות וירטואלים מעסיק ישראלים רבים ממספר היבטים ביחוד לאור כך שבחודשים האחרונים שוגרו מכתבים לדרישות גילוי ונפתחו מאות תיקים הנוגעים לפעילויות במטבעות וירטואלים בהיבטי מסחר שונים ומורכבים יותר ופחות. ההבט הנפוץ ביותר הם העסקים והעצמאים (ובמקרים נדירים אפילו שכירים) המקבלים שכר במטבעות וירטואלים.

הבטים אחרים נוגעים לסוחרים במטבעות וירטואלים ולעוסקים בכריה.

רשות המיסים פרסמה השנה את חוזר 5/2018 מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים מטבעות וירטואלים) אשר בא לתת הבהרות לסוגיות שונות הקשורות באמצעי התשלום החדשים הצוברים תאוצה.


עמדת רשות המיסים ממשיכה להיות שמטבעות דיגיטלים אינם מטבעות אלא נכסים ולטובת לקוחותינו ועוסקים רבים הכנו ריכוז פרקטי ותמציתי בעניין מיסוי מסחר המערב מטבע דיגיטלי:

1. עסק המקבל תשלום מלקוחות עבורה סחורה או שירות במטבע וירטואלי - יפיק חשבונית מס קבלה בגובה שער נקוב של המטבע ביום הפקת חשבונית המס/קבלה (או שער חלפין ממוצע אם יצאה קבלה לפני הפקת חשבונית המס). חשבונית המס תצא על סכום ברוטו ללא ניכוי עלויות ההמרה (לדוגמא 1 ביטקוין* ששל ער הביטקוין ללא עלויות המרה, העברה, וכו) חשבונית המס תכלול רכיב מע"מ. יש להיצמד למקור אחד קבוע לצורך קביעת שווי העסקאות למעט אם המקור/ האתר נסגר ואז ניתן לבחור מקור קבוע אחר.

במידה ובמטבע הוירטואלי לא הומר למטבע "מוכר" כגון ש"ח/$ וכו המטבע הדיגיטלי שהתקבל ירשם בספרי החברה כנכס בשווי החשבונית שהופקה ועם מימושה ישולם מס רווח הון בגובה מחיר המכירה פחות מחיר הקניה הנקוב אולם הרווח מהפרשי שערי החליפין לא תהיה חייבת במע"מ.

2.עסק הסוחר מטבעות דיגטלים (זירת מסחר במטבעות דיגיטלים) כתחום עיסוק אין לעסקים אלו נכון להיום חובת רישוי רגולטורית בדומה לזירות מסחר אחרות (כדוגמת בנק או צ'ינג') בבנק ישראל ו/או משרד האוצר אולם על עסק כזה להירשם כמוסד כספי (כדוגמת בנק) ברשויות המס ומכאן גם השלכות לנושא מע"מ ומיסוי.

כאשר המסחר נעשה ע"י החלפת מטבעות במטבעות אחרים המיסוי מתייחס כאל ההפרש בשווי הנכס שנמסר והנכס שהתקבל גם אם לא הומר למטבע ממשלתי ("פיאט").

3) יחידים הסוחרים במטבעות וירטואלים בהיקף שאינו מסחרי יהיו חייבים במס על רווח הון ולא יהיה חייב במע"מ.

4) חברות המנפיקות מטבע וירטואלי ימוסו כאילו מכרו נכס ולא כפעולה של גיוס הון ובכך יחויבו במס הכנסה ובמקרים מסויימים גם במע"מ בעת ההנפקה ולא בעת המימוש.

שיעורי המס יהיו בהתאם לסיווג הפעילות - מס על רווח הון / הכנסה מעסק.

5) עיסוק בכריה של מטבעות דיגיטלים תסווג כעסק ותהיה חייבת במס הכנסה מפעילות עסקית.


המיסוי על מטבעות וירטואלים חל בכל הקף וככל שמדובר בתושב ישראל בין אם המסחר המתבצע בארץ או בחו"ל או אם ההכנסה מופקת בחו"ל המס חייב בכל מקרה בדיווח בישראל.


כאשר מדברים על הכנסה מעסק יש לקחת בחשבון גם תשלומים לביטוח לאומי שחייבים בהם עוסקים המסווגים כ"עוסק מורשה" ולא כחברות בע"מ.


כדאי מאוד להיות מלווה ברואה חשבון המכיר את התחום על בוריו לצורך יצוג מול רשויות המס הגשת דוחות, סיווג נכון של העסקאות ובניית מבנה עיסוק (עוסק מורשה/ חברה בע"מ) מותאם. נושא חשוב לתת עליו את הדעת הוא תיעוד מלא ותקין של ההוצאות המשמשות ביצור הכנסה ומוכרות לקיזוז מהרווח ובכך להקטנה חוקית ותקינה של נטל המס.


ולסיום נחזור גם על הטיפ החשוב - תיעוד תיעוד ושוב תיעוד


תיעוד מקיף מלא פרטני וממוסמך לגבי מקורות הכסף ונתיביו חשובים מאוד הן להצגה מול בנקים ורשויות המס לצורך קביעת מחירי העסקאות, היקפם והרווח ונגזר מהם אך גם מול הרשות להלבנת הון לצורך ביסוס מקורות הכסף וחוקיותו.


מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מחליף יעוץ מקצועי לגופו של עניין ולגופו של כל סוחר.

ליצירת קשר לצורך התייעצות עם משרדנו בסוגיות מיסוי מסחר ועסקים המערבים מטבעות דיגיטלים ניתן לפנות כאן או בטלפון 03-5516407


פוסטים אחרונים
ארכיון
עקבו אחרנו
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Basic Square
bottom of page