top of page

הנהלת חשבונות, ליווי וביקורת עמותות

Brainstorming

פתיחת תיק עמותה ברשויות המס

 • פתיחת תיק עמותה בכל רשויות המס

 • הדרכה מקיפה בדבר חוקי המס והתקנות היחודיות החלות על עמותות

 • הכוונה בעניין העסקת עובדים בתשלום ומתנדבים ללא שכר

 • הכוונה בנושא פתיחת חשבון בנק בעמותה

 • יעוץ והכוונה לפתיחת סליקה בחברות כרטיסי האשראי + יעוץ בעניין עמלות סליקה וריביות מקובלות

 • יעוץ והכוונה לבחירה מתאימה של תוכנות להפקת קבלות וניהול נוכחות עובדים

 • טיפול בקבלת אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור

 

שירותי הנהלת חשבונות, הפקת תלושי משכורות ותשלומי מיסים שוטפים

 • הנהלת חשבונות מלאה (חד צידית/דו צידית תלוי בהקף ההכנסות)

 • התאמות בנקים וכרטיסי אשראי 

 • הפקת תלושי משכורת חודשיים לעובדים ודוחות פנסיונים

 • יעוץ שוטף בנושאי נהלי שכר, פנסיות, חוזי עבודה ותנאים סוציאלים לעובדים

 • דיווח ותשלום מיסים על העסקה (ביטוח לאומי ומס הכנסה ניכויים)

 • מענה זמין לשאלות לאורך כל החודש, יצוג שוטף מול כל רשויות המס

 • מעקב התאמה בין חשבון הבנק לחשבוניות ההוצאה וההכנסה למניעת יצירת הפרשים לא ברורים

 • בדיקה שוטפת של עמלות בנק 

דו"ח שנתי למס הכנסה ורשם העמותות

 • ביקורת, עריכה, שידור והגשת דו"ח שנתי למס הכנסה

 • שידור והגשת דו"חות מילוליים ונספחים לרשם העמותות

שירותי חשבות וניהול כספים

 • הכוונה בבניית נהלי עבודה תקינים בעמותה (נהלי קליטת עובדים, נוכחות, פנסיות ושכר, נהלי הזמנות ציוד ושירותים ותשלומים לספקים, נהלי תרומות וקבלות, נהלי הפקדות מזומנים בבנק וכו)

 • הדרכה בבניית כלי דיווח ותוכנות מתאימות לחברות הנתמכות ע"י קרנות או רשויות המדינה

 • ליווי בבניית תקציב עמותה שנתי, השוואה ומעקב  אחר ביצועי העמותה בפועל תוך טיפול נקודתי בחריגות

 • ליווי מול בנקים ויעוץ בעניין חיסכון בעמלות סליקה ומימון.

 • הפקת שיקים/ העברות בנקאיות לספקים ועובדים על פי הנחיות בעלי העסק והפקת חשבוניות מס/קבלות ללקוחות העסק.

 • ניהול תזרים מזומנים

 • הכנה לביקורת עומק

 • פיקוח עליון, ליווי ותמיכה מקצועית במנהלת חשבונות פנימית המועסקת ע"י החברה

 • טיפול קצר טווח באאוטסורסינג בכל תחומי הנהלת החשבונות והשכר בעמותה בה מנהלת החשבונות נעדרת מסיבה כלשהי (חופשת לידה / מחלה/ התפטרות פתאומית)

מחירון הנהלת חשבונות, משכורות, ביקורת וחשבות לעמותות:

 • פתיחת תיק עמותה ברשויות המס - 1,000 ש״ח + מע"מ תשלום חד פעמי, המחיר כולל הדרכה במשרדי החברה

 • הנהלת חשבונות חודשית כולל דוח שנתי מבוקר לעמותה החל מ 6,000 ש"ח + מע"מ לשנה

 • הפקת תלושי שכר לעובדים וניהול פנסיות - 50 ש"ח לתלוש (בסיס 100 ש"ח)

 • שירותי חשבות וניהול כספים  - תינתן הצעת מחיר פרטנית בהתאם להקף השירותים הנדרשים וגודל העמותה.

לפגישת הכרות עם משרדנו וקבלת הצעת מחיר מותאמת אישית חייגו 03-5516407 או השאירו לנו הודעה:

ההודעה נשלחה, נשתמע

bottom of page