top of page
הצהרת הון

הצהרת הון

הצהרת הון הינו מסמך המרכז תמונת מצב של מלוא הנכסים וההתחייבויות של הנישום ליום מסויים - יום ההצהרה.

הצהרת הון מוגשת על ידי עצמאים, בעלי חברות או שכירים מסויימים לפי דרישה יזומה של רשות המיסים.

הצהרת ההון הראשונה תוגש בדרך כלל בשנת המס הראשונה להקמת העסק ולאחריה יתבקש בעל העסק להגיש הצהרה אחת ל5-7 שנים שוב.

 • החשיבות בהגשת הצהרת הון מדוייקת ותקנית

  הצהרת ההון הינה כלי פיקוח מהותי של המדינה על הכנסות ותנועות ההון של הנישום, זאת היות וההצהרה נדרשת להכיל דיווח מפורט מאוד של כל ההתחייבויות ונכסים של הנישום ושל  מלוא התא המשפחתי שלו במידה והוא נשוי.

  הצהרת ההון הראשונה היא החשובה והקריטית מכל הצהרות ההון היות והנכסים וההתחייבויות המפורטים בה מהווים בסיס לחישוב, בדיקה והשוואה לכל הדיווחים שיגיש הנישום בכל השנים שיבואו. לכן רואי חשבון מקפידים לדייק ולדקדק בהכנת ההצהרה הראשונה באופן מלא ומיטבי ומומלץ מאוד לנישומים לא להגיש הצהרה זו כלאחר יד וללא הכוונה.

  בהצהרות הבאות ישתמש פקיד השומה בהצהרה הראשונה ובהצהרה הבאה לבדוק האם הדיווחים השנתיים על הרווח וההפסד שהגיש הנישום לאורך השנים שבין 2 ההצהרות תואמים לגידול בנכסים וההתחייבויות שלו או שיש פער לא סביר ומוסבר בגידול בנכסים וההתחייבויות בין 2 ההצהרות.

  במקרה ובו פקיד השומה רואה פערים לא מוסברים ולא הגיוניים בין 2 ההצהרות הנישום עלול לקבל הזמנה לדיון במשרדי מס ההכנסה או אפילו דרישה לתשלום מס נוסף וזאת לפי שיקול דעתו פקיד השומה.

  היות, וכאמור, הבדיקה של פקיד השומה נעשית בדרך של השוואה בין הצהרות הון שהוגשו לאורך מספר שנים ההפרש בגידול בהון והתחייבויות חייב להיתמך ברווח השנתי שהצהיר עליו הנישום בדוחות הרווח וההפסד השנתיים שהגיש למס הכנסה.

  מכאן מובן שאם הצהרת ההון הראשונה הוכנה שלא בדייקנות והכילה לדוגמא רק מידע על חשבון עו"ש ובהצהרת ההון השניה צץ נכס/ רכב שנקנה מפדיון קרן השתלמות שלא הוצהר עליו ולא דווח בהצהרה הראשונה יתכן והנישום יאלץ לשלם מס זאת היות ואין תימוכין בהצהרה הראשונה שקרן ההשתלמות הייתה קיימת! או לחלופין אם בהצהרת ההון השניה צצים דירות או מגרשים שנקנו בסכום העולה על ההכנסה השנתית של הנישום בניכוי עלויות המחיה שלו ולא ניתן גילוי לירושות, משכנתאות, קרנות השתלמות, מתנות חתונה, הלוואות משפחתיות וכדומה הנישום עלול להחקר ואף לשלם מיסים מיותרים על הסכומים הלא מוסברים. 

   

 • איך מגישים הצהרת הון

  ברגע קבלת מסמך מרשות המיסים הדורש ממך להגיש הצהרת הון מוטב לפנות לרואה החשבון שלך על מנת שהוא ידריך אותך בנוגע למלוא המסמכים הנדרשים לצורך הכנה  מדוייקת ותקנית של ההצהרה. היות ועלויות הכנת הצהרת ההון הם זניחים ונמוכים לעומת תשלומי המיסים והזימונים לדיונים שעלולים לבוא עקב הגשת הצהרות שגויות ולא מלאות מומלץ בנושא זה לקבל סיוע מקצועי.

  רואה החשבון שלך יגיש לך צ'ק ליסט מלא של מסמכים נדרשים ויכין את ההצהרה עצמה ואליה יצרף את כל המסמכים המבססים הנדרשים לאימות הסכומים ויגיש עבורך את הדו"ח במשרדי פקיד השומה.

  יש לשים לב שאת הצהרת ההון יש להגיש תוך 4 חודשים מיום הדרישה אחרת הדרישה צוברת קנסות של אלפי שקלים לתשלום.

  במידה ואתם מחליטים להגיש את הצהרת ההון לבד שימו לב שאתם ממלאים את כל הסעיפים ולא פוסחים על אף סעיף. יש למלא סכומים מלאים ודוייקים ולצרף לכל סכום שנכלל בהצהרה מסמך מבסס.

  מומלץ בחום להכין את ההצהרה ב2 העתקים, את המקור להגיש לפקיד השומה ועל ההעתק לקבל חותמת "נתקבל" המציין את תאריך ההגשה ולשמור אצלכם למקרה בו ההצהרה הלכה לאיבוד או שלא נקלטה בזמן וצברה קנסות.

  אנא שימו לב להגיש את ההצהרה בזמן ובמידה ואיחרתם בהגשה אל תשכחו לפנות לפקיד השומה בבקשה לבטל את הקנס.

  לאחר ההגשה יש לפנות בבדיקה שההצהרה אכן התקבלה ונקלטה וכי לא נדרשו מסמכים נוספים להשלמה. במידה ואתם מיוצגים רואה החשבון יבצע עבורכם את המעקבים הללו באופן שוטף. 

 • עלות הכנה והגשת הצהרת הון

  • הצהרת הון ראשונה לעוסק פטור - 1,200 -900 ש"ח + מע"מ בהתאם לכמות הנכסים הנכללים בהצהרה 
  • הצהרת הון ראשונה לעוסק מורשה 2,000 - 1,000 ש"ח + מע"מ בהתאם לכמות הנכסים הכלולים בהצהרה
  • הצהרת הון שניה 3,000 -2,000 ש"ח + מע"מ בהתאם לכמות הנכסים הנכללים בהצהרה

  לקבלת הצעת מחיר מיידית ואישית בהתאם לנתונים שלכם פנו אלינו כאן 

  או בטלפון 03-5516407

   

  אין להסתמך על תוכן זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית ואישית מתאימה, שכן אין לראות באמור שהינו מאמר כללי מתן ייעוץ מקצועי ו/או חוות-דעת.

   

   

bottom of page