top of page
 • חוק צמצום שימוש במזומן - ריכוז הוראות החוק

  חוק צמצום שימוש במזומן - ריכוז הוראות החוק מאת סהר אומרני רו"ח

  החוק ומטרתו

  חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018  פורסם במרץ 2018 ונכנס לתחולה בינואר 2019. מטרת החוק היא לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים, במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, והלבנת הון ומימון טרור.

  תשלום במזומן

  1. עוסקים ומלכרים בינם לבין עצמם יכולים לשלם עד 11,000 ש"ח במזומן, מעל סכום זה ניתן לשלם רק 10% מסכום העסקה (מחיר מלוא העסקה ולא גובה תשלום חלקי, כולל מע"מ ונלוות) במזומן וזאת בהגבלה עד 11,000 או 50,000 ש"ח תלוי בסוג העסקה.
  2. אנשים שאינם עוסקים בינם לבין עצמם - בעסקה בין 2 אנשים פרטיים עד 50,000 ש"ח ניתן לבצע את כל העסקה במזומן ומעל סכום זה ניתן לשלם רק 10% מסכום העסקה (מחיר מלוא העסקה ולא גובה תשלום חלקי, כולל מע"מ ונלוות) במזומן וזאת בהגבלה עד 11,000 או 50,000 ש"ח תלוי בסוג העסקה.
  3. תשלום בין אדם שאינו עוסק לעוסק - יכולים לשלם עד 11,000 ש"ח במזומן, מעל סכום זה ניתן לשלם רק 10% מסכום העסקה (מחיר מלוא העסקה ולא גובה תשלום חלקי, כולל מע"מ ונלוות) במזומן וזאת בהגבלה עד 11,000 או 50,000 ש"ח תלוי בסוג העסקה.
  4. תייר המשלם לעוסק - עד 55,000 ש"ח יכול לשלם במזומן ומעל זה ניתן לשלם רק 10% מסכום העסקה (מחיר מלוא העסקה ולא גובה תשלום חלקי, כולל מע"מ ונלוות) במזומן וזאת בהגבלה עד 11,000 או 50,000 ש"ח תלוי בסוג העסקה. 
  5. תייר המשלם לאדם פרטי שאינו עוסק - עד 50,000 ש"ח ניתן לשלם במזומן ומעל סכום זה ניתן לשלם רק 10% מסכום העסקה (מחיר מלוא העסקה ולא גובה תשלום חלקי, כולל מע"מ ונלוות) במזומן וזאת בהגבלה עד 11,000 או 50,000 ש"ח תלוי בסוג העסקה.

   

  תשלומים בשיקים שאינם נושאים את שם המקבל

  1. לעסק - אסור בשום סכום

  2. לאדם פרטי - מותר עד 5,000 ש"ח

   

  ההגבלות הנ"ל לא יחולו על:

  העברות בין קרובי משפחה (רשימה סגורה)

  תשלומים לרשויות המדינה (הקבועים בצו)

  עסקאות והעברות שנעשו לפני 1.1.2019 

  עסקאות מול הרשות הפלסטינית עד 01.01.2022

   

  ענישה

  מדובר בחוק אשר עברה עליו הינה עברה פלילית שעונשה עד 3 שנות מאסר וכן ניתן להחיל גם ענישה אזרחית בגובה 15%-30% מהסכום שהעבר

   

  מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מחליף יעוץ מקצועי לגופו של עניין ולגופה של עסקה.

 • ספירת מלאי ליום 31/12/2018

  ספירת מלאי לתום שנת המס

   

  • כחלק מתהליך ההערכות לסוף שנת המס עסקים בעלי מלאי נדרשים  לבצע ספירה של המלאי השייך להם ביום 31/12/2018. 
  • עסקים שאינם יכולים לבצע את הספירה ביום 31.12.2018 יכולים לערוך ספירה בתוך 10 ימים לפני או אחרי סיום השנה ולבצע מאוחר יותר התאמות.
  • בעת ביצוע הספירה יש לשים לב שכל המלאי נספר, כולל המלאי שנמצא בתצוגה, במשלוח ובמחסנים חיצוניים.
  • באתר המשרד תחת טפסים > מס הכנסה תוכלו למצוא לינק לגליון ספירה פשוט באקסל. יש להדפיס את מספר הדפים הנדרש, למספר אותם במספרים עוקבים, לציין עליהם את שם העסק, תאריך הספירה, מקום הספירה ושם הסופר. את דפי הספירה יש למלא בעט ולא בעיפרון ולחתום בתחתיתם. 
  • יש לציין את שמות המוצרים וכמותם. אין חובה לציין במעמד הספירה מחיר קניה או שווי, חישובים אלו ניתן לבצע מאוחר יותר.
  • יש לכלול בספירה גם מוצרים  פגומים או ישנים
  • יש לבצע גם ספירה של מזומנים (קופה קטנה, פריטה, זדים שלא הופקדו וכדו)
  • בחברות שיש בבעלותם רכבים יש למלא גם את נתוני הק"מ של הרכבים
  • באקסל המצורף ישנם 3 לשוניות, אנא מלאו את הנתונים הרלוונטים ושלחו למשרד במייל חוזר.

   

  במידה וישנם שאלות הרגישו בנוח לפנות אלינו בכל עניין.

  בברכה

  צוות  TheBookeepers רו"ח

 • הוראות ניהול ספרים - סיכום תמציתי

  על כל עסק חלה חובה להתנהל באופן מלא בהתאם להוראות ניהול הספרים החלות על הענף, אי מילוי מדוייק אחר ההנחיות יכול לגרום לפסילת ספרי חשבונות על כל המשתמע מהם.

  להלן תקצור הוראות ניהול ספרים בצורה מתומצתת וזאת לאחר שכל לקוח קיבל הסבר מפורט ומלא בנוגע לעניינו. במידה ויש שאלה או אי בהירות הרגישו בנוח לפנו אלינו בכל דבר ועניין.

  1. קבלה - כל קבלת תקבול מחייבת הפקת קבלה ברגע בו התשלום מתקבל בין אם מדובר בתשלום מזומן, העברה בנקאית, סליקת כרטיס אשראי או קבלת שיק דחוי. את הקבלה יש להוציא באופן מיידי וללא שהות ולתת למשלם

  2. חשבונית מס - עוסקים מורשים וחברות בע"מ יפיקו בנוסף לקבלה גם חשבונית מס בעת המכירה. חשבונית המס תכלול את פרטי המשלם (שם + ת.ז) ופרטי העסקה ותינתן למשלם. עוסקים פטורים ומלכרים לא מפיקים חשבוניות מס אלא רק קבלה למשלם.

  3. חשבון עסקה - מהווה דרישת תשלום מקדימה לפני קבלת כספים. כאשר נדרש מסמך מקדים לקבלת התשלומים העוסק יפיק ללקוח חשבון עסקה ובעת התשלום יפיק חשבונית מס /קבלה.

  4. תעודת משלוח - בעסקים המנהלים מלאי וסחורות יש להפיק תעודת משלוח כאשר הסחורה עוזבת את המחסן ומועברת לסניף אחר או ללקוח סופי.

  5. ספר הזמנות - נותני שירותים ינהלו ספר הזמנות כרוך וממוספר (בדומה לספר חשבוניות וקבלות). בספר יתועדו שם המזמין, תאריך ההזמנה, ופרטי ההזמנה.

  6. ספר תיעוד חוץ  - תיעוד פיזי של כל חשבוניות ההכנסה והוצאות העסק לשנת המס. את ספר תיעוד החוץ יש לשמור 7 שנים. בעסקים המנהלים הנהלת חשבונות ממוחשבת בתכנה מאושרת ע"י רשויות המס תוכנת הנהלת החשבונות מהווה את ספ תיעוד החוץ.  עסקים שאינם מנהלים הנהלת חשבונות ממוחשבת (לרוב עוסקים פטורים) עליהם להקיד על רישום ועוד מסודר ל הכנסות והוצאות העסק באופן עצמאי.

  7. ספרים נוספים - עסקים ומקצועות ספציפים דורשים תיעודים ספציפים להלן מספר דוגמאות נפוצות: ספר לקוחות (כרטסת חובות לקוחות כולל פירוט תקבולים ותשלומים), ספר תנועות מלאי (עסקים המנהלים מלאי ומוצרים), ספר המחאות, ספר תלמידים. ספר אורחים (רלוונטי לעוסקים בתחומי האירוח וAIRBNB!), יומן רופא, ספר נדל"ן/ עסקאות למתווך, ספר טיפים במסעדות, בתי קפה וכל מקום המתנהל על בסיס טיפים, ועוד.

  להלן לינק להוראות מפורטות של רשות המיסים בנושא הוראות ניהול ספרים ניהול פנקסי חשבונות - תשל"ג 1973

  לתשומת לב - מדובר בסיכום תמציתי ואינפורמטיבי בלבד שאינו מקיף וממצה. להתייעצות פרטנית ולהבהרות נוספות יש לפנות למשרד לצורך קבלת הנחיה ספציפית.

   

   

   

 • חובת ניכוי מס במקור

  חברות ועצמאים מוסדות כספיים וממשלתיים מחוייבים לנכות מס במקור בכל עסקה מעל 4,920 ש"ח בגין תשלומים לספקים ונותני שירותים ובמקרים של מוסדות כספיים אף מלקוחות.
  את הניכוי יש לבצע מהתשלום כולל מע"מ המועבר לספק במעמד התשלום בהתאם לאישור ניכוי מס במקור המצוי בידי הספק ולהעביר את התשלום במועד הדיווח הקרוב לרשות המיסים.

  עוסק שלא פועל בהתאם לחובת הניכוי במקור חשוף להטלת סנקציות כלכליות על ידי פקיד השומה  אשר יכול לא להכיר בהוצאות אשם בגינם לא בוצע ניכוי במקור, או להוציא שומת ניכויים ולחייב את העסק בתשלום בגין הניכויים שלא בוצעו.

  מי חייב בביצוע ניכוי מס במקור

  א. חברה, חייבת בניכוי מס במקור משירותים ונכסים במידה ומחזורה בשנת 2016 (כולל מע"מ) עולה על 5.2 מיליון ₪ או שחייבת בניהול מערכת חשבונות כפולה ( יחיד או חברה אשר חייב בשנת 2017 לנהל מערכת חשבונות כפולה בהתאם להוראות ניהול ספרים  ובנוסף לכךהיה חייב לנהל "כפולה" גם באחת מהשנים 2014, 2015, 2016).

  ב. שותפות, אם אחד או יותר מהשותפים הוא חברה החייבת בניכוי במקור.

  ג.  ישנם תשלומים שלגביהם יש חובהספציפית לניכוי מס במקור כגון: שכר סופרים, שכר מעניקי שירותי משרד, הוצאות שכר דירה ועוד.

  ניכוי מס במקור לספקים בחו"ל

  בגין העברת תשלום לתושב חוץ יש חובת ניכוי מס במקור בשעור של 25%.

   

  הפטורים מניכוי:

  החובה לנכות מס בתשלום לתושב חוץ היא על הכנסה שחייבת במס בישראל. במידה ומדובר על עסקאות שאינן חייבות במס בישראל כגון רכישות נדל"ן בחו"ל, השקעות במניות חברה בחו"ל, הלוואות, תשלומים לייעוץ שניתן בחו"ל אין חובת ניכוי במקור. 

   כמו כן ישנה רשימה של סוגי תשלומים שמס הכנסה אישר להעביר לתושבי חוץ ללא ניכוי מס במקור וזאת על סמך הצהרת המשלם ובהתבסס על מסמכים מבססים:

  רכישת טובין מוחשיים, שירותי הובלה (יבשתיים, ימיים או אויריים) המבוצעים בשלמותם בחו"ל, שירותי נמל ואחסון בחו"ל, שרותי תיירות בחו"ל, שירותים שניתנו במלואם בחו"ל ע"י נותני שירותים עצמאיים בחו"ל בתנאי שהמשלם הצהיר כי המקבל לא שהה בישראל לענין ביצוע השירותים הללו וסך התשלום בגין שירותים אלה ע"י אותו משלם אינו עולה על 250,000$, החזר מקדמה ללקוח, אגרות לרישום פטנט, בדיקת תקנים, רישום חברות וכיוצ"ב לרשויות מוסמכות בחו"ל, תשלומי חובה לרשויות שלטוניות בחו"ל, דמי מנוי לכתבי עת בחו"ל, דמי חבר לארגון בינלאומי, דמי השתתפות בתערוכה בחו"ל, הוצאות פרסום בחו"ל, דמי השתתפות במכרזים בחו"ל, שכר לימוד למוסדות חינוך בחו"ל, דמי שכירות לצרכים פרטיים, תמורה מעסקת מקרקעין בישראל כאשר קיים אישור ממנהל מס שבח על תשלום מלוא המס בישראל או פטור ממנו, רכישת זכויות סוציאליות בחו"ל, עזבונות, דמי מזונות, מתנות ותמיכות לקרובי משפחה, טיפול רפואי בחו"ל, תמורה ממכירת נייר ערך נסחר בישראל, תמורה בעד רכישת נייר ערך בחו"ל, תמורה בעד מכירת רכב פרטי בבעלות יחיד ועוד.

   

  על לקוחות המשרד לשים לב בעניין חובת הניכוי במקור החלה עליהם בעת ביצוע תשלומים לספקים, עובדים ונותני שירותים. עוסקים מורשים ועסקים קטנים שאינם חייבים בניכוי מס במקור ישימו לב לחובת הניכוי במקור משכר דירה עסקי.

  יש להעביר דיווח בתחילת כל חודש אודות התשלומים שנעשו לספקים והסכומים שנוכו במקור.

bottom of page