top of page
העסקת עובדים זרים

העסקת עובדים זרים

חוקים הנוגעים להעסקת עובדים זרים משלבים בין 2 היבטים:

1. האיסור להעסיק עובדים זרים שלא באופן המעוגן בחוק, הטלת קנסות ודרישות לתשלומי פיקדון והיטלים

2. מניעת ניצול של העובדים הזרים על-ידי המעסיקים.

 

לצורך כך יש לוודא עמידה בכללים הבאים:

 • יש להעסיק עובד בעל אישור עבודה בישראל
 • ההתקשרות עם העובד הזר תיעשה בחוזה עבודה בכתב ובשפה שהעובד מבין 
 • היות וחוק ביטוח בריאות ממלכתי אינו חל על עובדים אלו על המעביד לבטח את העובד בביטוח רפואי. את הוצאות הביטוח הרפואי המעסיק רשאי (אך לא חייב) לנכות משכרו של העובד. 
 • על המעביד לנכות מהעובד את כל המיסים והתשלומים ולהעביר לרשויות המס וביטוח לאומי. אין להעסיק עובד זר ללא תלוש ויש לוודא כי תלוש תקין נמסר לידיו מידי חודש.
 • על המעסיק להפריש משכרו של העובד את דמי הפיקדון החלים על העובד והמעביד ולהעבירם לחשבון שמי יעודי כפיקדון על שמו של העובד. פיקדון זה ימסר לו עם עזיבתו את ישראל.

 

 • נקודות זיכוי לעובדים זרים

  נקודות זיכוי לעובדים זרים

  עובד זר אינו זכאי לנקודות זיכוי למעט עובד זר בענף הסיעוד שזכאי ל2.25 נקודות זיכוי.

  עובדת זרה תהיה זכאית לחצי נקודת זיכוי ואם מועסקת סענף הסיעוד תהיה זכאית ל2.75 נקודות זיכוי.

  התנאי לקבל נקודות הזיכוי הוא קיום אשרה ורישיון לעבודה בישראל

  פליטים המוגדרים מסתננים לא יקבלו נקודות זיכוי גם אם קיבלו היתר לעבודה בישראל.

 • ביטוח לאומי והיטל עובדים זרים

  עובדים זרים מבוטחים בשלושה ענפים של ביטוח הלאומי: נפגעי עבודה, פשיטת רגל ואמהות. 

  שיעורי הביטוח הלאומי החלים על עובדים זרים הם כדלקמן:

  • ניכוי מהעובד: על חלק השכר שעד ל-60% מהשכר הממוצע – 0.04%, ועל חלק השכר שמעל למחצית השכר הממוצע – 0.87%.
  • הפרשת המעביד: על חלק השכר שעד ל-60% מהשכר השכר הממוצע – 0.49%, ועל חלק השכר שמעל למחצית השכר הממוצע – 2.34%.

  עובדים זרים אינם מבוטחים בביטוח בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולכן פטורים מניכוי דמי ביטוח בריאות ולכן על המעביד לשים לב כי הוא מבטח אותם בביטוח בריאות פרטי. את עלות הביטוח הוא רשאי לנכות משכרו של העובד.

  היטל החל על העסקת עובד זר
  במסגרת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל נקבע שהמעסיק עובד זר (כדין או שלא כדין) ישלם היטל בגובה 20% מהכנסת עבודה ששולמה לעובד זה.

  יוצאי דופן:

   לעובד זר המועסק בענף החקלאות נשאר גובה ההיטל עומד על 10%, 

  לעובד זר בענף הבניין גובה ההיטל הוא בשיעור של 15%.

  בענף המסעדות האתניות ההיטל עומד גם על  15%.

  פטורים מהיטל: 

  • פלסטינים תושבי יש"ע.
  • אזרח מדינה הגובלת בישראל המועסק כדין בישראל וחוזר בתום יום העבודה למדינתו.
  • עובד זר המועסק כדין במתן טיפול סיעודי.
  • עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ.
  • עובד שמשכורתו היא לפחות פעמיים השכר הממוצע במשק
  • עובד השוהה במקלט לקרבנות סחר בתל אביב-יפו.
 • חדשות ועדכונים בנושאי היטל העסקה ופיקדון בגין עובד

  להלן חדשות ועדכונים ב2 נושאים שונים הקשורים להעסקת עובדים המסווגים כ"מסתננים"

   

  1) היטל עובד זר - מס של 20% על שכרם של עובדים זרים שיובאו לארץ כדין ומסתננים.

   

  עסקים מסויימים פרשו (חלקם בעצת רואי החשבון ועורכי הדין שלהם) כי היטל העובדים הזרים לא חל על עובדים המסווגים כמסתננים (לרוב פליטים מאריתראה וסודן) ובכך לא שילמו במשך שנים את המס החל על העסקת עובדים אלו.

   

  בספטמבר 2017 ניתן פסק דין כי מסתננים מוגדרים כעובדים זרים לכל דבר וכי חלה החובה לשלם היטל על שכרם של עובדים אלו. עסקים שלא שילמו את ההיטל במשך השנים נדרשו לשלם אותו באופן מלא על 6 שנים אחורה רטרואקטיבית וכן להוסיף ריבית פיגורים בגין התקופה שלא שולם המס. 

   

  רשות המיסים הודיעה שעסקים שיגיעו להסדר החוב עד 01.2018 יקבלו הנחה של 50% על ריבית הפיגורים ויתאפשר להם לפרוס את החוב ל36 תשלומים.

   

  בעקבות הפסיקה בעלי עסקים רבים שלא שילמו את ההיטל מביעים חשש אמיתי מפני קריסה עסקית וכלכלית וממשיכים במאבק ציבורי לשינוי בפסיקה ובחקיקה.

   

  אנו נעדכן בכל שינוי שיחול, אם יחול, בנושא זה.

   

  2) פיקדון בגין עובדים המוגדרים מסתננים

   

  מעבר להיטל על שכרם של עובדים זרים ומסתננים ישנה בנוסף חובה להפריש לפיקדון יעודי ומיוחד לעובדים המוגדרים מסתננים. פיקדון זה יחודי לכל עובד ומיועד להבטיח מתן פיצויים ופנסיה לעובדים וכן עידוד עובדים אלו לעזוב את ישראל שכן הוא נפרע למזומן בעת עזיבת העובד את הארץ.

   

  בניגוד לחובת הפנסיה הרגילה החלה על העסקת עובדים אשר עומדת על 6% חלק העובד ו12.5% חלק המעביד במקרה של מסתננים על המעסיק חלה חובת הפקדה של 36% מהשכר לפיקדון כאשר 16% יחולו על המעסיק ו20% יחולו על העובד. 

   

  ההפרשה לפיקדון היא חובה ועליה להיעשות מידי חודש באתר יעודי של רשות האוכלוסין וההגירה. מעסיק שלא יפקיד את כספי הפיקדון לעובד מסתכן בהליכי אכיפה מנהלית ופלילית. יש לשים לב כי מעבר להפקדת הפיקדון יש לבדוק לגבי כל עובד בנפרד כי הלה רשאי לעבוד בישראל שכן הפקדת הפיקדון אינה נותנת חסינות בנושא זה.

   


  יחד עם הנאמר לעיל רשאים שר העבודה והרווחה ושר האוצר בהתייעצויות עם שר הפנים ובאישור וועדת הפנים לקבוע בצו כללי לגבי סוגי עבודה מסויימים או ענפים מסויימים כי חלק המעסיק ירד עד 12.5% (בדומה להפרשה החלה על כל עובד) וכי חלק העובד ירד על 16.5%. למרות שהחלטה עקרונית בדבר הפחתת שיעורי ההפקדה התקבלו על ידי שר האוצר החלטה זו טרם אושרה ולכן שיעורי ההפקדה באתר היעודי עומד עדיין על השיעורים המלאים.

   

  נמשיך במעקב ובעדכונים גם לגבי נושא זה.

   

  בברכה,

  סהר אומרני, רו"ח

   

  מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מחליף יעוץ מקצועי לגופו של עניין ולגופו של כל עסק.

   

  ליצירת קשר לצורך התייעצות עם משרדנו בסוגיות מיסוי של עובדים זרים ופליטים ניתן לפנות כאן או בטלפון 03-5516407

 • פיקדון עובדים זרים המוגדרים מסתננים

  ענף המסעדנות המזון והמשקאות מתבסס באופן מהותי על העסקת פליטים לרוב מאריתראה וסודן (המכונים בלשון החוק "מסתננים") המועסקים לרוב בתפקידי מטבח וניקיון. נכון למאי 2017 מצויים בישראל כ50 אלף איש המוגדרים ע"י מדינת ישראל כמסתננים ("מי שאינו תושב...שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים").

   

  כחלק ממאבק ממשלת ישראל בפליטים אלו ורצון לזרז ולעודד את יציאתם מישראל נכנס לתוקפו החל מ01.05.2017 התיקון חקיקה לחוק עובדים זרים התשנ"א. להלן עיקרי התיקון:

   

  על מי חל החוק?

  החוק מתייחס לכל מעסיק של פליט המוגדר על ידי מדינת ישראל מסתנן (לרוב עובדים מאריתראה וסודן)

   

  מה עיקרי החוק?

  כל מעסיק ידרש להפקיד מידי חודש פיקדון כספי של 36% מגובה שכר העובד לפי האופן הבא: 

  • חלק המעסיק -  16% משכר היסוד בלבד. אין חובה להפריש בגין שעות נוספות ונסיעות.
  • חלק העובד - 20% משכר היסוד. ינוכה מהנטו של העובד.

  נא לשים לב: הפרשות אלו מחליפות את כל ההפרשות הסוציאליות הקשורות לפנסיה ופיצויים אולם לא מחליפות את ביטוח הבריאות הנדרש לעובד.

  כמו כן הפקדת הפיקדון אינה מהווה אישור לחוקיות העסקת העובד ולא מהווה הגנה בסעיף זה.

   

  היכן יופקד הכסף?

  הפיקדון יופקד בחשבון מיוחד ויעודי בבנק מזרחי שיפתח על שמו של העובד. הפקדת הכסף והדיווח יעשה באופן מקוון על ידי משרדנו כשרות ללקוחות המשרד.

   

  כיצד ומתי ישולם הפיקדון לעובד?

  הפיקדון יפתח וישולם לעובד במלואו בתוספת רווחים ובניכוי עמלות ומס הכנסה במועד בו יעזוב את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית.

   

  האם התיקון לחקיקה הוא טוב או רע?

  כמשרד המייצג ונותן שירות לעשרות רבות של מסעדות, בתי קפה, ברים, ורשתות מזכות אנו מייצרים על ההחלטה שעשויה להביא לעלויות רבות ונוספות בענף הסובל ממצוקת עובדים, תנודתיות ורווחיות נמוכה. יחד עם זאת כדאי להסביר לעובדים כי הניכויים מהם משולמים לחשבון יעודי על שמם האישי כפיקדון זמין למשיכה וכי זכותם ואף יתאפשר זאת באופן פשוט לבדוק מעת לעת את היתרות שהופרשו עבורם.

   

  האם שיעורי הפיקדון עשויים להשתנות?

  בימים אלו ישנם מגעים להורדת סכומי הפיקדון ל12.5% חלק המעביד (בדומה לפנסיית חובה לכל עובד) ול16%חלק העובד. שינוי במידה ויכנס תצא מאיתנו הודעת עדכון.

   

  מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מחליף יעוץ מקצועי לגופו של עניין.

   

  ליצירת קשר לצורך התייעצות עם משרדנו ניתן לפנות כאן או בטלפון  03-5516407

bottom of page