top of page
סטארטאפים

סטארטאפים

 

 • מסלול לשינוי בעלות לפני גיוס ההון ללא אירוע מס

  October 13, 2018 I סהר אומרני רו"ח

   

  בשורה לסטארטאפים המתלבטים אם להקים חברה בישראל או בחו"ל - רשות המיסים השיקה החודש מסלול ירוק לשינוי מבנה בעלות בחברה מבלי שהדבר יחשב אירוע מס

   

  אחת התלבטויות הנפוצות בקרב סטארטאפים מתחילים היא היכן לפתוח את החברה בישראל או בחו"ל. השאלה מגיעה משיקולי גיוס משקיעים (שלרוב לא ישקיעו בגיוס SEED  בחברות זרות), היכולת לבצע מימון המונים בחו"ל, פתרונות סליקה מלקוחות ועוד. אם נוסיף לכך את הרפורמה של טראמפ שמתייחסת ל"העדפת הבית" (המאפשרת לרשות המסים האמריקאית למסות חברות אמריקאיות על רווחים שלא חולקו המוחזקים בתאגידים זרים) הרי שמדובר בהתלבטות מהותית.

  על מנת להתמודד עם סוגיות אלו השיקה רשות המיסים בישראל החודש מסלול ירוק ומהיר לפיה חברה ישראלית תוכל לשנות את מבנה הבעלות שלה לחברה זרה (הליך נפוץ בשלבי גיוס ראשוניים) ללא שהדבר יהווה אוטומטית אירוע מס.

  מהלך זה של רשות המיסים יוצר מצב בו חברות סטארטאפ יכולות להקים חברות בישראל ולהעביר אותן לבעלות זרה אם ובמקרה ויתעורר הצורך בהמשך משיקולי גיוס ובכך גם לשמור גם על קניינן הרוחני והפעילות הכוללת של החברות בישראל ולא רק את מרכזי הפיתוח שלהן.

  המסלול הירוק מתאים לחברות שהוקמו משנת 2018 ואילך, העומדות ברשימה סגורה של תנאים ומול מדינות שיש להן אמנת מס מול ישראל.

  המסלול מאפשר דחיית אירוע המס משלב שינוי מבנה הבעלות למועד מאוחר יותר בו מתרחש מימוש כלכלי אמיתי ולא רק לצרכי גיוס.

   

  מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מחליף יעוץ מקצועי לגופו של עניין ולגופה של חברה.

  ליצירת קשר לצורך התייעצות עם משרדנו בסוגיות מיסוי ניתן לפנות כאן או בטלפון 03-5516407

   

  קישור לפרסום רשות המיסים: כאן

  קישור למסלול הירוק: כאן 

   

 • הקלות מס במיסוי מייסדים ואנשי מפתח

  June 30, 2017  סהר אומרני רו"ח

  בתעשיות הבנויות על יזמות וידע נפוצים בניה של מנגנונים אשר באים לחזק את הקשר בין המייסדים לחברה. הרצון להשאיר את היזמים ובעלי הידע בחברה כעובדים אשר מלווים את החברה לאורך זמן מגיעה הן מצד בעלי המניות האחרים והן מצד משקיעים. 

  אולם מנגנונים אלו יוצרים אתגרים בעת מימושם, כאשר בעל מניות עוזב את החברה ומניותיו עוברים לבעלי מניות אחרים או כאשר מתבצע אקזיט והמניות של המייסדים נמכרות. האם ההכנסה בגין מכירת מניות אשר פעלו עליהם מנגנונים המחייבים את עבודת בעלי המניות בחברה הינה הכנסה פירותית (הנובעת מעבודה וממוסה עד 50% מס) או הכנסה הונית (הממוסה ב25%-30%)?

  ביוני 2017 פרסמה רשות המיסים חוזר אשר מטרתו להקל על מכירת מניות מייסדים ואנשי מפתח בחברה ולאפשר תנאים אשר תחתם תסווג עסקת המניות כעסקה הונית ולא פירותית.

  מנגנון Holdback

  כאשר מייסד או איש מפתח מפתח מוכר את מניותיו בחברה לחברה ב' וכחלק מתנאי העסקה ממשיך לעבוד או לנהל את החברה למשך תקופה נוספת אשר במהלכה או בסופה מתקבל התשלום השני על המניות מה דין התשלום השני? האם ימוסה כרווח הון (25% - 30%) או כהכנסת עבודה (לפי מדרגות המס - עד 50%)?

  ב 12 ביוני 2017 פרסמה רשות המסים את חוזר מס הכנסה 5/2017 אשר מסדיר את הנושא המיסוי בגין תמורה נדחית. החוזר קובע כי תמורת Holdback המשולמת עד למחיר המניה תסווג כעסקה הונית בהתמלא התנאים הבאים:

  • מדובר בעסקת מכר של מניות שגם אילולא נמכרו במנגנון הנ"ל העסקה הייתה מסווגת כעסקה הונית.
  • המניות הנמכרות הן מניות רגילות (ולא התחייבויות)
  • המניות הוחזקו לפחות 12 חודשים בידי בעלי המניות טרם מכירתן
  • המניות נמכרות במסגרת מכירת כלל הזכויות בחברה לרבות במסגרת שינויי מבנה
  • שיעור הזכויות שיהיה כפוף למנגנון Holdback אינו עולה על 50% מסך כל הזכויות המוחזקות בידי המייסדים או אנשי המפתח
  • התמורה המשולמת במנגנון Holdback אינה מהווה תגמול נוסף, אלא משולמת כחלק מתמורת עסקת מכירת המניות
  • המייסדים או עובדי המפתח הממשיכים לעבוד בחברה בתקופת הדחיה יתוגמלו עבור עבודה זו בשכר שלא יפחת משכרם טרם מכירת המניות למעט אם פוטרו, התפטרו, נפטרו או סבלו מנכות כלשהי במהלך תקופת הדחיה.
  • החברה הרוכשת את מניות אנשי המפתח תייחס בדוחות המס שלה את תשלום התמורה כתשלום עבור רכישת מניות ולא כהוצאה שוטפת או כתשלום עבור שכר עבודה.
  • אין יחסי קרבה בין החברה הרוכשת ובעלי מניותיה לבעלי המניות ואנשי המפתח המוכרים את מניותיהם.
  • החברה שמניותיה נמכרות לא היתה חברה שקופה לצרכי מס ממועד התאגדותה
  • החברה או המוכרים לא קיבלו החלטה מרשות המסים בנוגע למכירת המניות

  המייסדים ידווחו לרשות המיסים בגין המכירה, וישלמו את מלוא המס כולל המס על התמורה הנדחית. במקרה בו התמורה הנדחית לא תתקבל בפועל מסיבה כלשהי יפנו המוכרים לרשות המסים בבקשה לתקן את הדוח ולקבל החזר מס. כמו"כ במידה והתמורה הכוללת תהיה גבוהה מהתמורה ששולמה בפועל, ההפרש בין התמורה ששולמה לתמורה הנקובה תמוסה במס שולי (שכן יראו אותה כתמורה בגין תקופת העבודה של בעלי המניות ולא כתמורה על המניות).

  מנגנון Reverse Vesting

  כאשר נמכרות מניות של בעל מניות שהיו כפופות למנגנון של רוורס וסטינג Reverse Vesting (מנגנון רוורס ווסטינג מופעל כאשר מספר יזמים מקימים יחד חברה או כאשר מגייסים הון ממשקיע - היזמים או המשקיע רוצים לוודא ששאר השותפים יתרמו מזמנם ומרצם לטובת החברה לכן מוסכם כי במידה ואחד מהם ינטוש את עבודתו יחולטו מניות היסוד שהוקצו לו ויועברו לבעלותם של היזמים האחרים/ לבעלותו של המשקיע) למשל בעת אקזיט האם מניות אלו ימוסו כרווח הון או כעסקה פרותית? לפי חוזר מס הכנסה מכירה זו של מניות תיחשב כרווח הון ולא כהכנסה, בכפוף למילוי התנאים הבאים:

  • הסכמה מראש ובכתב למנגנון Reverse Vesting בעת או סמוך להתאגדות החברה, או שהמנגנון נוצר עקב השקעה מהותית בחברה (של לפחות 5%).
  • נקבע במנגנון שהזכות לרכוש את המניות החלוטות ניתנת אך ורק לחברה או לבעלי מניות הקיימים, כאשר מכירה זו תהיה ללא תמורה או תמורת ערכן הנקוב.
  • המניות אשר כפופות למנגנון הינן מניות רגילות הנושאות זכויות זהות למניות הרגילות האחרות בחברה.
  • אילולא המנגנון, הרווח ממכירת המניות היה נחשב רווח הון.

  לאור חוזר זה מתחדד הצורך לקבל יעוץ מיסויי מסודר טרם חתימה על הסכמי מייסדים והשקעה על מנת לוודא הגדרות מתאימות אשר יאפשרו בעתיד למייסדים ואנשי המפתח להנות ממיסוי הוני.

  לעיון בחוזר מס הכנסה 05.2017

  מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מחליף יעוץ מקצועי לגופו של עניין ולגופה של חברה.

  ליצירת קשר לצורך התייעצות עם משרדנו בסוגיות מיסוי ניתן לפנות כאן או בטלפון 03-5516407

bottom of page