top of page
גילוי מרצון

גילוי מרצון

 

 • גילוי מרצון והמסלולים האפשריים להליך

  בדצמבר 2017 פרסמה רשות המסים נוהל המאפשר ליחידים, חברות ומייצגים שעברו בעברם עברות מס ו/או דיווחו לרשויות המס דיווחים כוזבים  ושלא נפתח נגדם הליך או חקירה פלילית לתת גילוי מרצון על נתוני האמת המלאים ולהסדיר את תשלום המס ובתמורה לכך מתחייבת רשות המיסים (תחת תנאים מסויימים) לא לנקוט נגדם בהליך פלילי.

  תוקף הצעה זו של רשות המיסים הינה עד 31/12/2019 אולם מי שרוצה לתת גילוי מרצון במסלול האנונימי יוכל לעשות זאת עד 31/12/2018 בלבד. 

  במסגרת הגילוי מרצון ישנם 3 מסלולים:

  1) בקשה גלויה

  2) בקשה אנונימית

  3) מסלול מקוצר 

   

  פירוט המסלולים:


  א. בקשה גלויה - במסגרת מסלול זה הנישום מגיש בקשה מפורטת על גבי הנספח הרלוונטי. הבקשה תכלול את כל הנתונים הרלוונטים ותיחתם ע"י הנישום. פקיד השומה יעבור על הנתונים ובמידה והבקשה תאושר תצא לנישום שומה לתשלום. השומה תכלול את סכום המס המקורי וכן הפרשי ריבית, הצמדה וקנס וזאת בהתאם לשיקול דעתו של פקיד השומה.

  ב. בקשה אנונימית - במסגרת מסלול זה ניתן להגיש ראשית את הבקשה ללא פרטי הנישום וזאת על מנת לברר את גובה המס הנגזר מהגילוי. לאחר סגירת הפרטים וידיעה אודות גובה המס ינתן גילוי מלא על פרטי הנישום ותצא לו שומה לתשלום.

  ג. מסלול מקוצר - המסלול המקוצר מתאים למצבים בהם סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ₪ ביחס לשנים שבדיווח, ניתן להגיש את הבקשה ב'מסלול המקוצר' בצירוף דוחות המס המתוקנים הרלוונטיים.

   

  השימוש בהליך גילוי מרצון כדאי ומומלץ במיוחד זאת כיוון שהוא מאפשר ניקוי של העבר והסדרת נושא תשלום המס זאת ללא חקירות, ללא העמדה לדין פלילי וללא הותרת כתם על הנישום שמעד בעברו. 

   

  משרדנו מבצע את הליך הגילוי מרצון יחד עם עו"ד מומחה בתחום המיסים ויוצא מס הכנסה על מנת להעמיד לרשות לקוחותינו את מלוא הידע והניסיון בביצוע ההליך וסיומו על הצד הטוב ביותר.

   

  מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מחליף יעוץ מקצועי לגופו של עניין

   

  ליצירת קשר דיסקרטי עם משרדנו לצורך התייעצות ראשונית בסוגיות הקשורות להליך גילוי מרצון ניתן ליצור קשר כאן או בטלפון 03-5516407

   

 • נוהל גילוי מרצון הוראת שעה 2017

  מצ"ב לינק לנוהל גילוי מרצון הוראת שעה 2017 כפי שהתפרסם באתר רשות המיסים

 • מאמר 3

   

bottom of page