top of page
טיפים למלצרים

טיפים למלצרים

 

 • אפשר חשבון בבקשה?

  בעקבות פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה נכנסה לתחולתה החל משנת 2019 פסיקה המסדירה את מעמד הטיפים המשולמים למלצרים ואשר ידועה בשם "חוק הטיפים". פסק דין זה מבטל נוהגים קודמים בנושא זה.

  הפסיקה למרות היותה בהירה השאירה מסעדנים מבולבלים ותוהים באשר לאופן הנכון שבו כדאי לנהוג בעניין זה במיוחד לאור כך שגורמים אינטרסנטים שונים מנחים את המסעדנים בכל מיני "קומבינות" מורכבות שונות ומשונות שחוקיותן נתונה בספק.

  על מנת לפשט נושא זה בצורה ברורה הכנו כאן מדריך פשוט וברור הן לעניין הפסיקה והן לאופן יישומה בבתי עסק המקבלים טיפים מלקוחות:

  1. טיפים המתקבלים מלקוחות אמורים להיכלל בהכנסות העסק אולם לא אמור להיות משולם על הכנסות אלו (נכון ליום כתיבת מאמר זה) מע"מ. הדרך ליישום ההוראה היא להגדיר בקופה מוצר (טיפים) ללא מע"מ - כאשר מתקבל טיפ הוא נרשם בקופה, נכנס לזד הכללי אולם בשורה נפרדת. כך רואה החשבון יודע בסוף החודש מהם המכירות הכלליות של בית העסק אשר עליהם משולם מע"מ ומהם ההכנסות הנובעות מטיפים אשר עליהם לא משולם מע"מ. הכנסות אלו יופיעו בדיווחי המע"מ כהכנסות פטורות.
  2. על המלצרים לקבל תמורת עבודתם שכר בסיס שאינו נמוך משכר מינימום שעתי, נסיעות, פנסיה לפי חוק, חופשה, הבראה ומחלה בדומה לכל שכיר אחר במשק. במידה ונקבע בחוזה העבודה עם העובד מתן תוספות נוספות אשר אותם מעוניין המעסיק לשלם בנוסף (למשל השלמה לשכר שעתי הגבוה משכר מינימום) יתווסף לתשלום הבסיסי הנ"ל גם התשלום הנוסף כפי שנקבע בחוזה עם העובד.
  3. יש לשים לב על החובה להחתים כל עובד על חוזה המסדיר את יחסי העבודה ותנאי השכר וכן על טופס 101 ולשים לב להוראות בעניין תשלומי פנסיית חובה.
  4. הטיפים שהתקבלו מהלקוחות ישמשו את בית העסק לתשלומי השכר של המלצרים (בסיס, תוספות,  השלמות מעבר לבסיס, בונוסים וסוציאליות) ואם הוסכם מראש בחוזה אזי הטיפים יכולים לכסות גם את חלק המעביד בעלויות ההעסקה של העובד (ביטוח לאומי מעסיקים ופנסיה ופיצויים חלק המעסיק).
  5. במידה וחלק מכספי הטיפים חולקו לעובדים במהלך החודש כספים אלו ירדו כמפרעה ששולמה מהנטו של העובד (לכן התיעוד בספר הטיפים מלבד החיוב החוקי חשוב כפליים).
  6. התנהלות זו אינה יוצרת חסרון כיס למסעדות היות ומול ההכנסות מטיפים נרשמים במלואם הוצאות השכר אשר יוצרים איפוס מלא להכנסות אלו. 
  7. פסיקה זו, אף שיוצרת ניכוי מלא של מיסים על הכנסות המלצר יש בה גם הטבה לעובד. בניגוד לעבר היות והעובד מקבל תלוש על מלוא הכנסותיו - העובד מבוטח על מלוא הכנסתו  לעניין דמי אבטלה, לידה או חלילה וחס אובדן כושר עבודה ונכות. בעבר לא רק שהעובדים קופחו בהפרשות הפנסיוניות אלא ובעיקר נוצרו חשיפות מסוכנות מאוד למקרה בהם נגרם לעובד אובדן כושר עבודה עליו לא היה מבוטח עקב תלוש פיקטיבי שהעניק לו המעסיק.
  8. למרות שפסיקת הטיפים מאפשרת למעסיק לשלם מכספי הטיפים גם את עלויות המעביד יש לשים לב כי בכל מקרה לא ניתן לשלם לעובד פחות משכר מינימום פר שעה, נסיעות וסוציאליות כחוק. מעסיקים אשר עקב המלצות של גורמים לא אחראיים משלמים לעובדים פחות מהמינימום החוקי עלולים להיות חשופים לתביעות מצד העובדים בבית הדין לעבודה (ותיקי הענף זוכרים ודאי את המומחים מטעמם שיעצו למסעדנים לא לשלם היטלי עובדים זרים בפלפולים משפטיים שונים ומשונים ונעלמו כאילו בלעה אותם האדמה כאשר יצאו שומו מס רטרואקטיביות לאומללים שמילאו אחרי המלצותיהם).
  9. יש לציין בעניין זה כי נכון לעתה אין שינויים בדבר הטל העסקה ופקדון מסתננים וכי יש להקפיד על הפקדות כחוק גם בעניין עובדים אלו.

   

  ענף המסעדנות הוא ענף תחרותי מאוד אשר הרווחיות בו נשחקת בשל התחרות הקשה והמוגברת בענף. האסטרטגיה הטובה יותר על מנת לצלוח תחרות זו הינה בהתנהלות עסקית מדוייקת ודקדקנית ובנותני שירות שהינם בעלי ידע ויכולת מעשית לתמוך בפעילות העסקית השוטפת. על שותפי העסק והבעלים לוודא כי המלאי מתועד ומנוהל בצורה תקינה זו ע"י בניית עצי מוצר מפורטים לכל מנה, ספירות מלאי, הזמנות בכמויות שיורידו את אחוז ה"וויסט", בדיקת זיכויים והחזרות וקבלת כל חשבוניות הזיכוי לפני התשלום, השוואה תכופה בין מחירי הספקים השונים וביחוד ספקים המשנים באופן תדיר וללא התרעה את מחירון המוצרים, תמחור נכון של המנות ומעקב שבועי אחר הפוד קוסט.

  דיוק בבניית מצבת כח האדם בעסק ותיעוד שעות העבודה של העובדים (בעיקר הפסקות, שעות פתיחה וסגירה ושעות נוספות) יכולות לחסוך כסף רב מאוד הן בתלושים והן בהפרשות הסוציאליות ומכאן לחיסכון בלייבר קוסט. יש לשים לב בנושא זה גם לתכנון מס נכון של תלושי השכר לבעלים ושיוך נכון של החזרי הלוואות בעלים הפטורות ממס. חשוב לשים לב כי כל הוצאות העסק הם מול חשבוניות מס בלבד (ולא חשבוניות עסקה ותעודות משלוח שלא מוכרות למע"מ וגורמות לאיבוד כסף יקר). קבלת דוח חודשי מסודר מרואה חשבון המנתח את הרווחיות בכל סעיף (אוכל, שתיה, לייבר קוסט, אזקת מבנה, הנהלה וכלליות ומימון) יסייע לעסק בשיקוף מיידי של התוצאות העסקיות ויאפשר לתקן מיד ליקויים עם היד על הדופק. בדיקת עמלות הבנק ועלויות סליקה והלוואות חשובה היות ואלו סעיפים שניתן לחסוך בהם בקלות ע"י מו"מ שוטף זאת כמובן בנוסף לבניית תזרים מזומנים מפורט וברור.

  תפקיד רואי החשבון הוא לכוון את העסק לדיוק החוקי והאחראי בניהול ספרים ושכר ללא יצירת קומבינות וחשיפות משפטיות ומיסויות מחד ומאידך להאיר את עיני העסק הן בשיקוף מדוייק של הפעילות העסקית והן בהדרכה ובניה של נהלי עבודה ותכניות מיסוי אשר יכולות לחסוך במאמץ מועט כסף רב לבעלים ולשותפים.

bottom of page