סוגיות מיסוי במסחר באינטרנט


יצוא הוא שם כולל להעברה מסחרית של סחורה או שירותים ממדינה אחת למדינה אחרת. בפעולת היצוא מוצאים הסחורה או השירותים ממקום יצורן למדינת הרוכש. בפעולת היצוא כרוכים חוזי התקשרות, תקנים ואישורים, הבטי מיסוי וביטוח שונים.


אם בעבר יצואנים היו תאגידים ועסקים גדולים הרי שהיום מהפכת התקשורת והגלובליזציה מאפשרים לכל יחיד בעל גישה לאינטרנט ומחשב להפוך ליצואן של שירותים וסחורות בהינף מקלדת.


יצוא השירותים והסחורות נחלק ל2:


1) יצוא של שירותים וסחורות עצמיים - העוסק מייצר ומוכר את המוצר או השירות

2) עסקאות תיווך - העוסק מתווך בין המוכר לקונה וגוזר אחוז מהרווח.


גם זירות המכירה נחלקות ל2:


1) מכירה דרך אתר עצמי

2) מכירה דרך אתר ביניים מתווך כגון אמזון, אטסי, אייר בי אנ בי, איביי, פייבר ועוד אשר גוזרים עמלה מתוך המכירה.


הבטי מס בעסקאות יצוא שירותים או נכסים


לא משנה אם המכירה נעשית דרך אתר עצמי או דרך אתר מתווך או אם נמכר מוצר או שירות או שמתבצע רק תיווך מרחוק - כל הפקת הכנסה בין אם על ידי אדם פרטי או עסק חייבת בדיווח לרשויות המס.


יש להבין שהיום יותר מתמיד רשויות המס עוקבים ומנטרים את פעילויות הרשתות החברתיות ואתרי הסחר ביסודיות ועולים על מעלימי מס גם אם היצעו עסקאות בודדות.


מס הכנסה


כל הפקת הכנסה של תושב ישראל בין אם מכר לתושב ישראל או לתושב חוץ חייבת בדיווח לרשויות המס בישראל ולתשלום מס על הרווח שהופק (הכנסות פחות הוצאות) באמצעות פתיחת תיק עוסק ודוחות שוטפים ושנתיים.

לעניין הכדאיות והשיקולים בבחירה בפתיחת תיק עוסק מורשה (תיק המדווח באופן חודשי או דו חודשי לרשויות, גובה מע"מ על הכנסות ומתקזז במע"מ על ההוצאות ולא מוגבל בסכום ההכנסות השנתיות) או עוסק פטור (תיק המדווח אחת לשנה, מוגבל בהכנסות עד לתקרה של 100,000 ש"ח ולא גובה ומתקזז במע"מ) כדאי מאוד להתייעץ עם רואה חשבון טרום פתיחת התיק.


ביטוח לאומי


כל העסקאות החייבות במס הכנסה חייבות גם בביטוח לאומי. עצמאים שהיקף שעות העבודה שלהם נמוך או שההכנסות שלהם מועטות יסווגו לרוב כ"עצמאי שאינו עונה להגדרה" ובכך לא ישלמו מקדמות לביטוח לאורך השנה אלא רק לאחר הגשת הדו"ח השנתי.


מע"מ


לעניין המע"מ יש להבחין בין עוסק מורשה לעוסק פטור ולסוגי העסקאות:


  • עוסק מורשה

יצוא


1) המוכר הינו עוסק מורשה המוכר דרך הרשת מוצר או שירות לתושב ישראל - ההכנסה חייבת במע"מ בשיעור הרגיל - 17% נכון להיום.


2) המוכר הינו עוסק מורשה המוכר דרך הרשת מוצר לתושב חוץ - ההכנסה חייבת במע"מ 0 והמע"מ על ההוצאות ביצור ההכנסה יתקבלו בחזרה. אולם התנאי להכרה במע"מ 0 על העסקה במקום מע"מ מלא היא אך ורק אם המוכר מילא רשומון יצוא. ללא רשומון יצוא יתכן והעסקה תהיה חייבת במע"מ מלא.


היתרון של היכולת לקזז מע"מ מהוצאות ללא גביית מע"מ על ההכנסה זאת הסיבה שישנה עדיפות מסויימת להיות מסווג כעוסק מורשה כיצואן מוצרים לתושבי חוץ.


3) המוכר הינו עוסק מורשה המוכר דרך הרשת שירות לתושב חוץ - העסקה חייבת במע"מ 0


4) המוכר הינו עוסק מורשה המבצע עסקת תיווך לתושב חוץ כאשר הסחורה כלל אינה נכנסת לארץ (למשל אדם המזמין סחורה מספק בסין ומעביר אותה ישירות לקונה אמריקאי דרך איביי וגוזר קופון באמצע) במקרה כזה העסקה אינה חייבת כלל במע"מ ומצד שני אסור גם להתקזז במע"מ בגין ההוצאות הכרוכות בהפקת ההכנסה.


יבוא


1) עוסק מורשה המייבא מוצרים לארץ ישלם מע"מ על המוצרים המיובאים ויוכל לקבל בחזרה את המע"מ או לקזז אותו מהמע"מ על ההכנסות בדיווח השוטף.


2) יבואני מוצרים ממותגים מחו"ל המשלמים גם דמי זיכיון לרשת הבינלאומית עלולים להידרש לשלם מע"מ בגובה שווי הסחורה הנכנסת כאשר לשווי יתווסף גם גובה דמי הזיכיון.


  • עוסק פטור

יצוא

כאשר המוכר הינו עוסק פטור המוכר דרך הרשת מוצר או שירות לתושב ישראל או תושב חוץ או מתווך בעסקה - לא יגבה מע"מ על העסקה ויפיק קבלה בגובה התקבול מיד עם קבלתו.


יבוא

עוסק פטור המייבא מוצרים לארץ ישלם מע"מ בשיעור מלא על המוצרים המיובאים ולא יוכל יוכל לקבל בחזרה את המע"מ על ההוצאות או לקזז אותו מהמע"מ על ההכנסות בדיווח השוטף. אי לכך יבואנים שהינם עוסקים פטורים ניזוקים בגובה המע"מ.