top of page

חוק צמצום שימוש במזומן - ריכוז הוראות החוקהחוק ומטרתו


חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 פורסם במרץ 2018 ונכנס לתחולה בינואר 2019. מטרת החוק היא לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים, במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, והלבנת הון ומימון טרור.


תשלום במזומן

  1. עוסקים ומלכרים בינם לבין עצמם - יכולים לשלם עד 6,000 ש"ח במזומן, מעל סכום זה ניתן לשלם רק 10% מסכום העסקה (מחיר מלוא העסקה ולא גובה תשלום חלקי, כולל מע"מ ונלוות)

  2. אנשים שאינם עוסקים בינם לבין עצמם - בעסקה בין 2 אנשים פרטיים עד 15,000 ש"ח ניתן לבצע את כל העסקה במזומן ומעל סכום זה ניתן לשלם רק 10% מסכום העסקה (מחיר מלוא העסקה ולא גובה תשלום חלקי, כולל מע"מ ונלוות), בעסקת רכב עד 50,000 ש״ח

  3. תשלום בין אדם שאינו עוסק לעוסק - יכולים לשלם עד 6,000 ש"ח במזומן, מעל סכום זה ניתן לשלם רק 10% מסכום העסקה (מחיר מלוא העסקה ולא גובה תשלום חלקי, כולל מע"מ ונלוות) הנמוך מבינהם. רואה חשבון או עו״ד המקבלים תשלומים מלקוחות יכולים לקבל שכ״ט של עד 6,000 ש״ח מעוסק או עד 15,000 ש״ח מאדם שאינו עוסק.


תשלומים בשיקים שאינם נושאים את שם המקבל

1. לעסק - אסור בשום סכום

2. לאדם פרטי - מותר עד 5,000 ש"ח


ההגבלות הנ"ל לא יחולו על:

העברות בין קרובי משפחה (רשימה סגורה)

תשלומים לרשויות המדינה (הקבועים בצו)

עסקאות והעברות שנעשו לפני 1.1.2019

עסקאות מול הרשות הפלסטינית עד 01.01.2022


ענישה

מדובר בחוק אשר עברה עליו הינה עברה פלילית שעונשה עד 3 שנות מאסר וכן ניתן להחיל גם ענישה אזרחית קנס בגובה 15%-30% מהסכום שהועבר.


מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מחליף יעוץ מקצועי לגופו של עניין ולגופה של עסקה.

ליעוץ פרטני ניתן לפנות כאן


פוסטים אחרונים
ארכיון
עקבו אחרנו
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Basic Square
bottom of page